تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 شهريور


صـفـّى الديـن اردبـيـلى

صــفـى الـديـن اسـحـاق مـعـروف بـه شيخ صـفى عــارف و شـاعـر قـرن 8 ق و جـد شاهان صـفـوی است. از عـارفـان نــامــى عهد اولجايتو و پسرش، ابوسعيد بهادرخان ايلخانى، بـود. شـيخ صفى، به‌سبب مقام بلند عرفانى اش، همـواره از تـوجه ايلخانان مـغول برخوردار بود. از شيخ صفى كتـاب مـستقلى برجاى نمانده است. منسوب بـه اوست: قُرّاء مجموعـه. ادامه...

حسـن كـاشـى

مـولانا حسن بن محـمـود كـاشانى آملى معروف به حسـن و مـتـخلص به كاشى شاعر مـعـروف قـرن 7 و 8 ق اسـت. به علت علاقه به آل علی (ع) ذوق خـود را وقـف مـداحـى اهل بیت (ع) كـرد و از مـدح حــكام خوددارى نـمـود. صـاحـب کرامت بود و زنـدگـی اش را در تـقـوا و قناعت مـیگذراند. از آثار اوست: الانشاء؛ هـفـت بـنـد؛ ديـوان اشـعار کاشی. ادامه...

آقاحسينقلى فراهانى

آقا حـسينقلـى فـراهـانى معروف به جنـاب مـيـرزا (1270-1334ق) موسـيـقـى دان و نـوازنـدۀ دوران قـاجـار اسـت. که به موسیقی عـشق مـیورزید مـاهرترين تارنـواز زمـان خــود بــود. سـخــت پـاي‌بنـد اصـول و سـنـتها بود. در نـواخـتـن تـار بـسـيار چابك و زبـردست بود و مضرابش قوى و خــوشطـنـيـن ادا مـي‌شــد. ادامه...