تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 شهريور


نـجفـعلـى اصـفهانى

معروف به آقا نجفعلى نقـاشبـاشـى نـقـاش نامى دوران قـاجار است. در چهره پردازى، شبيه سازى، گل و مرغ، گل آرايى، كـپى كارى و سايه پردازى مهارت داشـت. آقـا نـجـفعـلى همچنـين در ساخـت قـاب و آينه و جعبه هاى آرايـش زنانه با نقش هاى زيبا نیز متـبحـر بـود. از آثار او چند قلمدان زيـبا و اسـتـادانه برجـای مـانده است. ادامه...

نظام الدين خاموش

عـارف فـرقۀ نقشبندية خراسان در قـرن 9 ق است. نظام الدين به رعـايت شـئـونـات شـرعى اعتقادى خـاص داشـت و آرا و اصـولـى كـه او درس مـى داد تـا مـدت ها در مـیان جانشینان او رواج داشــت. از او بــیـش از ديـگر مـشـايـخ نـقـشـبنديه کــرامـات خـارق الـعاده نـقـل شــده اســت. ادامه...

كمال الدين واعظ

كمـال الـديـن حـسـيـن بن على بــيـهـقــى سـبـزوارى مـلـقب بـه واعظ دانشمند، عارف، منجم، شـاعـر و نويسندۀ قرن 9 و اوايل قـرن 10 ق اسـت. بـانگى خوش و بـيـانـى دل‌پـذير و دانستههايى بسيار داشت، مواعظش را همگان مـىپـذيـرفـتـنـد. از آثار اوست: اخـلاق محـسنـى؛ الرسالة العلّيه؛ روضـة الـشهدا؛ المـواهب العليه. ادامه...