تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


27 شهريور


ابـن مُتَوَّج

جمال الدين احمد بن عبـدالله بحرانى مورخ، محدث و فقیـه امـامى بحرينى در قرن 8 ق اسـت. در بـحرین به قضاوت اشـتغـال داشـت. فـتواى وى در نـقـاط دورتـر نيز شهرت داشت. مؤلفان بعد از وى نيز از فتواهاى او استفاده كرده اند. از آثار اوست: غرائب المسائل؛ كفاية الطالبين؛ مهناج الهدايـة؛ وسيلـة الـقاصـد؛ الـثــارات؛ حــرز مــنــظــوم. ادامه...

سـام ميرزا صفوى

ابوالنصر سام ميـرزا (923ـ 975 ق) دومـيـن فـرزند شاه اسماعيل صفوى است. شـاهـزاده اى بـاذوق و فـاضل و دوسـت‌دار شاعران و دانشمندان بود. نستعليق را خوش مى نوشت و شـعر مـیگفت. تذكرة الشعراى وى بــا نـام تـحـفة سامى نمونة سـخــن دانـى و احـاطـة او بــر ادبـيـات فـارسـى است. نـثـر او پـخـتـه و اشـعـارش روان است. ادامه...

يـارى مـذهـّب هـروى

يـارى مـذهـب هـروى خـطاط، شاعر، و اســتـاد نـقاشـى و تـذهـيـب در قرن 9 ¬ق است. به سفارش امـیـر عـلیشیر نوایی به هنر روی آورد. خـط نستعليق و رقاع را خوش مىنوشت و در رنگه نويسى و هـنر قـطاعـى اسـتاد بود. از آثار اوسـت: تذهيب و طلاكارى خمسۀ اميـر علـيشـير نوايى؛ خوش‌نویسی قطـعـه اى در مرقّع امير غيببيک. ادامه...