تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


25 شهريور


ابـومَدْيَن شُعَيب

بـن حـسـيـن انـصـارى عـارف مـشـهـور قرن 6 ق در انـدلس است. نزديك بـه هـزار و بـه روايـتـى 12هزار سالـك از فـقـيـه و مـحــدث و قـاضـى تـا صـوفـى تـربيت كرد و اين گوياى تواناییاش در علوم گـونـاگـون است. از آثار اوست: آداب الـصـحبـة؛ اســتـغـفـاريـه؛ انس الـوحـيـد و نـزهة المريد فى¬ التوحيد؛ حرزالاقسام؛ عقيدة؛ وصية. ادامه...

عبـدالرحيم خوارزمى

عبدالرحيم خـوارزمـى مـلقـب بـه انـيـسى و سـلطانى و يعقوبى و رستمى شاعر و خـطـاط مشهور قرن 9 ق است. شيـوة عبـدالـرحـيم در نـستـعليق در قـسـمـت جـنـوب و مـغــرب ايـران رايـج شد و مدت ها استادان خـط فـارس و آذربـايجان و عراق از آن پـيروى كردند. از آثار اوست: خــوش‌نویسـی مـنتخب غـزليات حـافـظ، امـيرخسرو؛ ديوان اشعار. ادامه...

كَـليـم كاشـانى

مـلـك الـشـعـرا مـيرزا ابـوطـالـب كـلـيـم همدانى كـاشـانـى مـعـروف بـه طـالـبـاى كلـيم و خلاق‌المعانى ثانى اديب و شـاعر مشهور سبك هندى در قرن 11 ق است. دانـش هـاى متداول زمان را در كاشان و شيراز فراگرفت و پس از آن، راهي هند شد. در انـواع شـعر طبعآزمايى كرده، ولـى شهرتش در غزلسرايى است. از اوسـت: ديـوان کـلـیـم کاشانی. ادامه...