تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 شهريور


آزاد بـِِلْگـرامى

ميرغلام على بن نوح حسينى واسطى متخلص به آزاد (1116-1200 ق) مـورخ، عـارف و شـاعر پارسى وى هند است که آثار بسيارى به زبان هاى فـارسـى، عـربـى و اردو، به نظم و نـثـر، بـرجاى گذاشت. از آثار اوسـت: سـنـدالسعادات؛ روضة الاولـياء؛ شـجـرۀ طيـّبـه؛ غـزلان الـهنـد؛ مـآثـرالـكرام؛ سرو آزاد؛ خـزانـۀ عامره؛ ديوان اشعار آزاد. ادامه...

بـَنو اَماجـور

شهرتِ ابـوالقـاسم عـبـدالله بـن اَمـاجـور تُـركـــى و پـسـرش، ابـوالـحــسـن عــلــى، منـجمان قرن‌های 2 و 3 ق است. آن‌هـا آهـنـگ تـقـديم اعتدالين را يـك درجـه در 100 سال محاسبه كـردند. همچنین خورشيد را رصد كـردنـد و مـشـخصه‌هاى حركت آن را دريافـتـند. آن‌ها میکوشیدند بـر پايۀ داده‌هاى نو، جـدول‌هــاى حـبـشـى را تـصـحـيـح كـنـنـد. ادامه...

لامِـعـى گـرگانى

ابوالحسن بن مـحمـد مـتخلص به لامعى شاعر فـارسـى گـوى ايـرانى در اواسط قــرن 5 ق اسـت. لامـعـى بـه حـــد افــراط از مــفــردات و عبـارات عـربـى استفاده میكرد. بـه همين سـبب در میان اعراب دمشق و بغداد شهرت فراوان داشـت. بـســيارى از شـاعران هـمروزگـارش از او پــيـروى مي‌كردند. از اوست: ديوان لامعى. ادامه...