تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


22 شهريور


ابـوالهـِيـثَـم

ابـوالهيثم احمد بـن حـسن جُـرجـانى دانشمند و شـاعر اسـماعـيلى در اواخـر قــرن 4 و اوايـــل قــرن 5 ق اسـت. ابوالهيثم از آگاهان كيش اسـماعـيلـى بـود و تـصنيفاتى هــم در ایــن حــوزه داشـت. شـاگـردانـى نـیـز تـربـيـت كـرد. بـيـشتـريـن آثار ابوالهيثم بـه عـربى است. تنها اثر فارسى او قـصیدۀ چون وچرانامه است. ادامه...

ركن الدين حسينى

ركن الـديـن حسـیـنـی رياضی‌دان، مـنجم، فقـيه، و محـدث قرن 9 ق و از دانـشــمــنــدان دربــــــار ابوالقاسم بابــر، حاکم دانشدوست تیموری، بـود. مدتـى بـا خـانـدان مرعشى مـازنـدران رابـطه داشت و بين آنـان زندگى مـى كرد. در آنـجـا شرح حال دانشمندان خاندان مرعشى را نـوشـت. از اوسـت: زيـج مـفتاح الاعمال؛ شرح احوال علماى مرعشي. ادامه...

عُـبيـد زاكـانـى

مـتـخلـص بـه عـبيـد، شاعـر و ادیب و طنزنويس بي‌همتاي زبان‌فارسي در قرن 8 ق مي‌زيست. از هنرمندان درجۀ اول، در زمـيـنۀ انـتـقـاد اجـتمـاعـى، و پديدآورندۀ مؤثرترين و بزرگ‌ترين آثـار طـنـز فـارســی بـود. مطالب تـازه و ابـداعـى را بـا زبانى سـاده و فصيح و شيرين بيان مي‌كرد. از اوسـت: اخـلاق الاشـراف؛ رسالۀ دلگـشـا؛ موش و گربه. ادامه...