تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 شهريور


بـدرالـدين مظفر

بدرالدين مظفر بـن مـجدالـديـن بـعلبكى دمشقى پزشك قرن 7 ق است. به فرمان موسى بن ملك عادل در بيمارستان رَقــّه مـشغـول كـار شـد. بـعـدها بــه دسـتگاه ملك جواد يونس بن مـودود راه يـافت و رئيس پزشكان و جـراحـان و چشم پزشكان دمشق شد. از آثار اوسـت: مـُفـَرِّحُ النَّفْس؛ المِـلْح. منسـوب بــه اوست: رسالة شـرح تـقـدمـة الـمـعـرفة لابقراط. ادامه...

غياث الدين منـصـور

غياث الـديـن مـنصور بن صـدرالدين مـحمـد حسينى دشتكى شيرازى مـعـروف بــه غـياث الـحـكـمـا حـکیم و رياضيدان و فقیه بزرگ شيعه در قرن 9 و 10 ق است. در دينور و بغداد به سير و سلوك میپرداخت. از اوست: تكلمة الـمجسـطـى؛ الـكفـاية؛ الجهات؛ الـلـوامـع و الـمـعـارج؛ اخـلاق مـنــصــورى. ادامه...

عنصرالمعالى كيكاووس

امير عنـصرالـمعـالـى كـيكـاوس بـن اسـكنـدر شاهزادۀ نويسنده و شاعر زیــاری در قــرن 4 و 5 ق اسـت. در كـشـوردارى مـوفق نبود، اما در نظم و نثر، جايگاه رفيعى داشت. از قلـمش پيداست كه هم سپاهي، هم دانـشمنـد، هـم عارف بوده است. در انـشا، عـروض، طب، نجوم، موسـيـقى و فـنـون سپاهيگري توانايى داشت. از اوست: قابوس‌نامه. ادامه...