تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


18 شهريور


ابـن رَبَّن طبرى

ابوالحسن على بـن سـهـل مـعروف بـه ابن ربن طبرى پزشك و داروشناس نام‌دار ايـرانـى در قـرن 3 ق اســت. نـدیـمِ خـلـیفـه مـتـوکـل، و هم رديف پزشكان بزرگى چون رازى، مجـوسى، و ابن سينا بود. تشخيص واگيـردار بـودن بيمارى سلِ ريوى از جــمـلـه خـدمـات اوسـت. از آثـار اوسـت: فـردوس الحـكمـة؛ الـديـن و الـدولـة؛ تـحفة الملوك. ادامه...

احـمـد ديـنـورى

احـمـدبـن محـمـد اسعد ابوالعباس دينورى مـلقـب بـه اُسـتـونـه دانـشـمند و عــارف شــيــعـى قـرن 4 ق اسـت. عـلوم ظاهرى و باطنى را بـه خــوبــى مـى دانـست، بسيار عابد و زاهد بود و به تقوا شهرت داشت. از هم نشينى با عوام پرهیز مـیکـرد امـا از مصاحبت مشايخ بسـيار بهره میبرد. دينورى سال ها بـه ارشـاد مـردم مـشـغـول بود. ادامه...

علـينقى وزيرى

مـعـروف بــه كــلــــنــل وزيــرى (1265-1358ش) مـوسـيـقیدان معاصر ايـرانـى اسـت. موسيقى ايران را از انزوا بيرون آورد و با نظامى علمى در دسترس عموم قرار داد. از هـنرمندان پركارى است كه در چـنـدين حوزه فعاليت داشته اسـت. از آثـار اوسـت: دسـتـور تـار؛ آواشـنـاسـى موسيقى ايران؛ مـوسـيـقـى نظرى مفصل غربى. ادامه...