تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


16 شهريور


ابـن اَبـى الـعَوجاء

عبدالكريم بـن نُـويـَره ذُهـَلى مـعـروف بـه ابـن ابــى الـعــوجــاء زنـديـق مـعـروف و آشــنـا بـه كـلام در قـرن 2 ق اسـت. ابن ابى العَوجاء در بصره مى زيست و از شاگردان حـســن بـصـرى بـود. بـرخـی مـورخـان او را مـانـويمـذهـب و متـظـاهـر بـه اسلام شمرده اند. همين عقايد او از عواملى بود كه بـاعث دستگيرى و اعدام او شد. ادامه...

ذوالـنّون مصرى

ثوبان بن ابراهيم ابـوالفيـاض مـعـروف بـه ذوالنون مصرى عارف و زاهد مشهور مصر در قـرن هاى 2 و 3 ق است. هم علم شريعت و هم شيوة طريقت را بـــه خــوبــی مــیدانــسـت. از نخستين كسانى است كه به آميختن تـصـوف بـا فـلـسـفـة اشـراقى و مـشرب نوافلاطونى همت گماشت و نـخستـين كـسـى اسـت كـه در مـصر اصول صوفيه را ترویج کرد. ادامه...

حكيم على گيلانى

پزشك و نويسندۀ ايرانى در قـرن 11 ق اسـت. در بـرخى از مـنـابـع دانـش فراوان او را در پـزشـكى سـتـوده انـد. گـفـته اند كـه او در طــبـابـت بـىنــظــيـر بــود و هيچ‌يك از پزشكان دربار يـاراى بـرابـرى با او را نداشتند. در ســـال 1002 ق بـــه پـزشــكِ جـهـان ملقب شد. از آثار اوست: شـرح قـانـون؛ مـجـربـات على. ادامه...