تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


14 شهريور


ابـوالحـسـن اهوازى

ابوالحسن احـمد بـن حـسيـن ريـاضى دان و منجم ایرانی در قرون 4 و 5 ق اســت. آثــار اهـوازى ارزش عـلمـى بـالايـى دارد. تنها كتابى كـه از اهـوازى بـرجا مانده شرح صـدر المقـالة الـعاشرة من كتاب اقـلـيـدس اسـت كـه چـنـديـن نـسـخه از آن در كـتـابـخانه هاى بـرلـيـن، پـاريـس، اسـتانـبول و دانـشگاه تهران نگه دارى مى شود. ادامه...

شاه مـحمود نيشابورى

شاه محمود نيـشابـورى مـتخلص به مخلص و مشهور به زرين قلم شاعر و خطاط قـرن 10 ق اسـت. از چهره هاى ماندگار خوش‌نويسى عصر صفوي است. شـاه محمـود اوقات خود را صـرف عـبـادت، قـطـعه نويسى و تعلیـم خـط بـه شـاگـردانـش می‌کرد. از اوسـت: خـوش‌نـویسی ديوان اميرشاهي سبزوارى، بوستان ســعــدى و اسـرارنـامـة عـطـار. ادامه...

حـاجـى مـحمـد هروى

حاجى محـمـد هـروى نـگارگـر طنزنگار و مـذهّـِب ايـرانـىِ قرن 8 و اوايل قـرن 9 ق اسـت. بـيشـتـر عمرش را در هـرات و سـمـرقـنـد گذراند و از هـنـرمندان دوران شاهرخ بود كـه در دربـار سـلطان حسين بايقرا نیـز مـورد تـوجـه قـرار گرفت. كتابدار سلطنتى و منشى مخصوص امـيـر نـيــز بـود. از آثـار اوسـت: تـصـویـر دو ديـو در حـال رقص. ادامه...