تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


12 شهريور


ابـوالـعلاء بهشتى

علاءالدين محمد بن احمد بيهقى اسفراينى مشـهور به ابوالعلاء بهشتی فقيه شـیـعـه و ريــاضـى دان قــرن 8 هـجـرى اسـت. شـرحـى بر كتاب تجريد الاعتقاد خواجه نـــصـيـرالـديـــن طـوســـى نوشته اسـت. از اوسـت: کتاب الفوائـد الخراســانـيــه؛ شـرح القصيدة الطـنـطرانـيـه؛ المـآب؛ کتاب تـفـريـدالاعـتـمـاد. ادامه...

خاقـانى شَروانی

افضـل الـديـن بـديـل بن ابـراهـيم شـروانـى اديـب و شـاعـر و متفكر ايرانى در قرن 6 ق اسـت. شـاعـری را بـا مديحه‌سرايي آغـاز كـرد امـا بـعـد، از مديـحه‌سرايى پشيمان و از شاعران رياكار درباری ملول شد. از شاعران سبك آذربـايـجـانــى و از بـزرگ‌ترین شاعران زبان فارسی است. از ويـژگى‌هاى زبانى او استفاده از اصـطلاحات پرطمطراق است. از اوست: ديـوان خـاقانی؛ منشآت. ادامه...

شرف الدين على يزدى

متخلص بـه شـرف ريـاضـى‌دان و تـاریخنـگار بـرجــستــه و شتاعر فارسى گـوى ايـرانـى قـرن 9 ق اسـت. مـردى دانـشـمـنـد و صـالح بـود، خـوب مـى نوشـت و بـه خواص حروف ايـمان راسـخ داشـت. نخـسـتـیـن تـدويـنكنندۀ معماست. از آثار اوسـت: ظفـرنامۀ تـيـمورى؛ تــحــفــة‌-الـفـقــير و هــديـة الـحـقـيــر. ادامه...