تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


11 شهريور


بـابـاطاهر عريان

باباطاهر مشهور بــه عـريـان عـارف و شاعر بزرگ ايــرانــى در قــرن 5 ق اســـت. اشـعار او به‌سبب سادگی و روانیشـان در حـافظـة بـسيارى از مردم حفظ شده است. مـضـمـون ایـن اشـعار طبيعت، درويشى و قلندرى، شِكوه از بـیوفـايـى، و عـشـق افلاطونى است. دوبيتىهای باباطاهر اشعارى عـامـه پـسـند دارد و پر از عواطف رقـيـق و مـعـانـى دل انـگيز است. ادامه...

كمال الدين خوارزمى

كـمـال الدين حسـين بــن حـسـن خــوارزمــى كـبــراوى ذهـــبـى نـويسنده، شــاعر و عارف قـرن 9 ق و از بزرگان طریقۀ عليۀ همدانيه اسـت. حـنـفيان هرات او را تكفير كردند و شاهرخ او را به محاكمة مـذهبـى كشـانيـد، ولـى بعداً تبرئه شد، اما ازبك ها او را كشتند. از آثار اوست: كنوزالحقايق؛ اساس القواعد؛ الـمـقصدالاقـصى؛ تـحـفـة الابـرار. ادامه...

مُجيرالـدين بيلِقانى

مـتخلـص به مجير، شــاعــر قـرن 6 ق اســت. در قصـايـدى كه به تقليد از استادش، خـاقانى، سروده پيرو سبك اوست، امــا شـعـرش از لـحـاظ لـفـظ و معنا به نسبت استاد سست است؛ ولی در قصايدى ديـگـر، الـفـاظ او روان و واضـح و داراى مـعـانـى روشن و ممتاز و زبـان آنها ساده و عامه فهم است. از اوسـت: ديـوان مـجـيـر بيلقانى. ادامه...