تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 شهريور


ابوعــلـــی بَــحــرانــى

ابـوعلـــى جـمـال الـــديـــن مـــاجـــد بـــن هــاشــــم حسيني بـحرانى اديـب، شـاعر، فقيه، و محدث شيعي قـرن هاى 10 و 11 ق اســـت. امام‌جمعه و قاضي شيراز بود. از اوســت: رســالـة يـوسـفـيـــه؛ کتاب الــمــقـامـات؛ حــاشــيــــة مـعـالـم الـدين؛ حاشية خلاصة الـرجـــال؛ کتاب الـحـديـد. ادامه...

محمدبن سعددعوىدار

رکن الدين محمد بن سعد متخلص بـه دعوى و معروف به ملكالشعرا فـقـيـه و شـاعــر اواخـر قرن 6 و اوايل قـرن 7 ق اســت. مـنـصب قضاوت قــم و صـدور فــتــوا را داشت. دعوی در نـظم و نثر عربى و فـارسى ماهر بـود و قصيدههايى در مدح اتابكان مي‌گفت. در شـعـر عربـى تحـت تـأثير شعراى جاهلى عرب بـود. از اوسـت: ديـوان دعـوی. ادامه...

محمد بن حسن كرجى

ابـوبـكـر بـن مـحـمـد كــرجــى رياضى دان بـزرگ ايــرانـى اواخـر قرن 4 و اوايل قرن 5 ق اسـت. در تـاريخ رياضيات جـايـگـاه مـهمى دارد. كـار مـهـم او مـطـالـعـاتـش دربارۀ عبارتهاى جـبـرى اسـت. كرجى يگانه نظريۀ حسـاب جبرى در ميان دانشمندان عـرب‌زبـان، را تـا بــه امـروز بيان كـرده است. از اوست: الفخرى فـى (الصناعه) الجبر و المقابله. ادامه...