تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


9 شهريور


خاندان بُخْتيشُوع

آل بختيشوع خـاندانى از پزشكان نَسـطورى ایـرانی بـیمارستان جندى شاپور در خـوزسـتـان در قـرن هــای 2 تـا 5 هجرى بودند. جدّشان، جـبـرائـيل، رئيس كل پزشكان ايــران در زمــان انـوشـيـروان بـود. مـهـم تـريـن افـراد ايــن خاندان عبارت‌اند از جُرجيس؛ بُخـتيشوع دوم؛ جبرائيل دوم؛ بـخـتـيشوع سوم؛ عبيدالله اول. ادامه...

ابو محمود خُجَندى

ابومحمود حـامـدبن خضر خجندى منجم و رياضى دان قرن 4 هجرى اسـت. همة عمرش را به تحقيق در رياضـيات و نجوم و مـباحثه با دانشـمـندان هم عصرش، از جـمـلــه ابــوريــحــان بيرونى، گـذرانـد. از اوست: الآلـــة الـشـامـلــة؛ رســالة الـمـسـائـل الـهـنـدسية؛ رسالة الـعــدديــه؛ سـمــت الـقـبله. ادامه...

ذوالـنّـون قزوينى

ذوالـنون خيارجى قزوينى پزشك و شـاعر ايـرانـى معاصر صفویان در قـرن 10 ق اسـت. ذوالـنـون افـزون بــر طــب، در ســرودن اقـسـام شـعـر نيز مهارت داشت و بـه مـدت ده سـال از مـلازمان سـام مـيـرزاى صـفـوى بـود. در فتنۀ طايفۀ تكلو ناپديد شد. از آثـار اوست: رسالۀ بحران؛ رسالۀ حـفـظ الـصحـه؛ رساله در معما. ادامه...