تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


8 شهريور


ابـن سَـمْـح

ابـوالـقـاسـم اصبغ بـن مـحـمـد غـَـرنـاطـى معروف بـه ابــن ســمــح (370-426 ق) رياضى دان و ستاره شناس اندلسى است. از شاگردان ممتاز مسلمة بـن احـمـد مـَجـريــطـى بــود. بعدها، به علت اوضـاع سيـاسـى آشـفتۀ قُرطُبه، آنجا را ترك گفت و بـه غـَرنـاطـه رفـت و ثـروت فراوانى به‌دست آورد. از اوست: الـمدخل الى الهندسـه؛ ثمارالعدد. ادامه...

تـقـي الـديـن محمد

تقى الدين محـمد پــزشــك و نـويـسـندة شـبـه قـاره و طبيب دربار سلطان محمد قـطب شـاه، حکمران گلـکـنـده، در قــرن 10 و 11 ق است. بـيشـترين اطــلاع مــا از تـقـیالـديـن محـمد معطوف به كتابش دربارة خـواص گـيـاهان دارويى است که آن را در 1000 ق براى سلطان محمد قطب شاه نوشت. از اوســت: ميـزان الطـبـائع قــطـب شاه. ادامه...

مـالـك ديـلـمى

مـالـك ديـلمى (924-969 ق) خـوش‌نويس نام‌دار ايـرانـى اسـت. هنرمندى مهربان و پـرهـيـزگار بود و بر شعر و معما و موسيقى وقوف داشت و اوقـات خود را صرف مطالعه و مباحثه مى‌كرد. از بيشتر علوم متداول از جمله صـرف و نـحو و مـعانى و بـيـان و منطق و رياضيات و حكمت بهره‌مند بود. از آثــار اوســت: خوش‌نویسـی نـسـخه اى از مناجات حضرت امير. ادامه...