تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


7 شهريور


ابـوحَـنيـفـۀ اِسكافى

ابوحنيفة اسـكـافـى شـاعر، اديب، فقيه و مــدرس قـرن 5 ق اســت. در شـهـر غـزنـيــن بـه رایـگان به طــلاب جــوان درس مـیداد و بـعدها ناظر شهر تَرْنَك، در ناحية بُست، شـد. تـألـيفـات و ديـوان اشـعـارى داشته است، اما امروزه آنچه به دست ما رسيده تنها چند قصـيده اسـت كـه بيهقى آنها را در كتاب تاريخ خود آورده است. ادامه...

بـهرام مـيـرزای صفـوى

بهرام ميرزا صفوى فرزند شاه اسماعيل شـاعـر، نـقـاش، خـوشـنويـس، نـوازنـده، و حـكم‌ران ايـرانـى قــرن 10 ق اسـت. هـم در امور نـظـامى و سياسى و هم در ادب و هنر توانا بود و علاقة فراوانى بـه حـمايت و تربيت دانشمندان، هنرمندان، و شاعران داشت. در مـشهـد كتابخانه¬اى برای استفادۀ اهـل فـضـل و ادب ســاخــت. ادامه...

فــخـرى هــروى

ســلـطـان مـحـمدبن اميرى هروى متخلص به فخرى نويسنده و شاعر هراتی و از رجـال خـراسـان در پـايـان دوران تـيـمـورى و آغـاز دوران صفوى در قرن 10 ق است. در هند، در مدح نزديكان جلال‌الدين اكبر شـاه و مـيـرزا شـاه حـسـن ارغـونـى اشـعارى سروده است. از آثـار اوست: لطائف نامه؛ تحفة -الحـبيـب؛ ديـوان اشعار فخری. ادامه...