تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


4 شهريور


ابــن سـاعاتى

فخرالدين رضوان بــن مـحـمد خراسانى معروف به ابـن ساعاتی پزشك، اديب و شاعر قـرن 7 هـجـرى اسـت. مـنطق، حـكمت، مكانيك و موسيقى را نيز مـى دانست. دانش و كفايتش باعث شـد وزارت دو تـن از امراى ايوبی را نـيـز بـه دسـت آورد و پـزشـك مـخـصـوص مـلـك مـعـظم شود. به جـز سه قطعه شعر دوبـيـتى اثـر ادبى ديگرى از او در دست نيست. ادامه...

حَـبَـشِ حاسِب

احمد بن عبداللّه مـروَزى مـلقـب بـه حبش حاسب مـنـجم و ريـاضى دان قرن نخست اسـلامى اسـت. مـطالـعـات مـهـم او در مـثلثـات، تعريف توابع جيب (سيـنوس)، جيب تمام (كسينوس)، ظــل اول (تـانـژانـت)، و ظل ثانى (كـتانژانت) بود. منسوب به اوست: زيج ممتحن؛ زيج شاه؛ زيج حبش؛ زيـج الـمأمونى؛ عمـل الاسطرلاب؛ كـتــابـى دربــارة ســتــاره هـا. ادامه...

ميـرزاى شيرازى

ميـرزا محمدتقى شيرازى مشهور به آيــت الله مجاهد و ميرزاى شيرازى دوم (1270-1338ق) مــجـتـهـد، مـرجـع تقليد، اديب و شاعر ايرانى اسـت. مهم ترين كــار اجـتماعى و سيـاسى او صـدور فـتــواى قـيـام عليـه قواى اشغالگر انگلستان در عــراق بـود. از آثــار اوســت: شــرح الارجـــوزة الـرضـاعـيـة؛ حاشيـه بــر مكاسب شيخ انصارى. ادامه...