تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


3 شهريور


ابوالقاسم بَلخى

عبدالله بن احمد معـروف بـه كَعبى متكلم مشهور مـعتزلة بغداد و وزیر احمد بن سهل در قرن هاى 3 و 4 ق است. كـعبـى مؤلف پُركارى بود که در زمـينـه هاى كلام، تفسير، حديث، منـطـق و ردّ آرا و عقايد مخالفان خـود كتاب و رساله¬هاى بسيارى نـوشـت. از آثـار اوسـت: قـبول الاخبار؛ التفسير الكبير؛ المقالات؛ عـيـون الـمـسـائـل و الجوابات. ادامه...

سيدشريف جُرجانى

على بن مـحمد معروف به ميرسيد شريف جـرجـانى (740-816 ق) شاعر، اديـب، پژوهشگر، حكيم، منطقى و فــقــيــه حَنـَـفــى ايـرانـى اســت. از هـمة علوم عربى و فـنـون حـكمت آگاهي داشت. از آثـار اوست: الاصول المنطقيه؛ الترجمان؛ تعريفات العلوم؛ حاشية آداب الـبـحـث عـضدالـديـن ايـجـى؛ حـاشـيـة حكمةالعين. ادامه...

عُنصُـرى بلخی

ابوالقاسم حسن بن احمد عــنصرى بـلـخى شاعر قصيدهپرداز و مـــدیـحــه ســـرای قـــرن 4 و 5 ق اسـت. در بيـان معانـى دقيق و خيـــالات بـاريك مهارت داشت. شــعـرش را بـا تـخيـلات شـاعرانه مـیآمیخت و در آوردن مـضامين نو ماهــر بـود. مـهارتـش فقط در شعر و ادب نـبـود، بـلكه در انـواع عـلوم مـتـداول زمـان خــودش نـيز دستى داشـت. از اوسـت: ديـوان عنصرى. ادامه...