تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 مرداد


بايَزيد بَسطامى

ابو يزيد طيـفور بن عيسى عـارف بزرگ ايرانى و مؤسس طریقۀ طیفوریه در قرنهاى 2 و 3 ق است. بزرگى شخصيت معنوى بايزيد به حـدى بود كه عـارفـان و صوفيان هم¬عـصر و بعد از وى از او تــأثـيـر گرفتـه¬اند. از نخستين عارفانى بود كه موضـوع فنا را به صراحت مطرح كرد و اين اعتقادات سبب شد تا مخـالفانش او را تكفير كنند. از بایزید اثـر مـكـتـوبى بـه¬جـا نـمانـده است. ادامه...

حسن غزنوى

اشرف¬الدين حسن بـن محمد حسينى غزنوى ملقب به سيداشرف شاعر فارسى¬سراى قـرن 6 ق اسـت. در شعر، سبك خاص خودش را داشت. به آرايش¬هاى لفظى و آوردن رديف در غزل¬ها و قصـيده¬هـا و استفاده از تركـيبات تازه توجه بـسـيــار داشت. كلامش استـوار و ساده و خالـى از تعقـيد و ابـهام بـود. از اوسـت: ديوان سيدحسن غزنوى. ادامه...

ابوعبدالله واقِدى

ابوعبدالله محمّد بن عُمَر واقدى مَغـازىنويس نام‌دار قرن 2 ق و پیشگام طبقات¬نويسی در تاریـخنـگاری اسـلامی است. همواره با خلفای عباسی نزدیک بود و با خاندان بَرمَكى انس و الـفت داشـت. از آثـار اوســت: التاريخ و المغـازى و الـمـبعث؛ اخبار مكه؛ الطبقات؛ فتوح الشام؛ فـتـوح الـعراق؛ الـجمـل؛ مـقتل الـحسـين؛ الـسـيره؛ ازواج النبى. ادامه...