تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


9 مرداد


ابــن جُبَيْر

ابوالحسين محمدبن احمد معروف به ابن جبير (540-614ق) جهان‌گرد و نـويـــسنده و شـاعـر عرب‌زبان اَندُلُسى است. ســفــرنـامـۀ او از نـظـر مـحتوا و بيان ويژگي‌هاي زمانه‌اش اهميت بسـيارى دارد و مـطـالب ارزنـده¬اى دربـارۀ مــكـه، مدينه، عـراق، مـصر و سوريه و به¬ويژه، دربـارۀ جـنگ‌هـاى صليبى عرضه مى¬كند. از اوست: سفرنامۀ ابن جبير. ادامه...

جُنـيد سلـطــانى

نگارگر نام‌دار ايرانى در اواخر قرن 8 و اوايــل قـرن 9 ق اسـت. از شـاگـردان شـمـس¬الدين شيرازى، نقاش و نگارگر برجسته، بود كه با ارائه و اجراى آثار نفيس و بى¬همتا، از اسـتـادش پـيـشـى گـرفـت. او و عـبـدالـحـى از پـايـه¬گذاران اصلى مكتب ثانى بغداد در عهد جلايريان بـودنــد. از اوســت: تـصويرگرى نسخه¬اى از ديوان خواجوى كرمانى. ادامه...

سـعـيدالـديــن هــروى

خـواجه سعـيدالـدين معروف به سعيد هروى شاعر نام‌دار شیعۀ خراسانی قرن 7 و 8 ق در عـهــد مـغولان است. به مداحى حضرت على (ع) و اهل بيت (ع) افـتـخـار مـىكرد. در قصـيدهسرايى مـقـتـدر و در پيروى از قصيدهگويان اواخر قرن 6 ق ماهر و توانا بود. بخش بزرگى از اشـعارش در مونس ¬الاحرار و خلاصة ¬الاشعار نقل شده است. از اوســت: ديـوان قـصـايــد هــروى. ادامه...