تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


8 مرداد


ابوالفرج اصـفهـانى

ابـوالـفرج على بن حسين اصفهانی (284 - 356 ق) محدث، تاریـخنـگار، اديب، شـاعر و موسيقى¬دان ايرانى است. نبـوغ و پشتكار و قريحة او سـبـب شـهـرتــش در جـهـــان اسـلام، بهویـژه نـزد آل بـويـه و آل حمدان و امــويـان شد. از اوست: الاغانى؛ مَقاتل¬الـطالـبـين؛ ادب¬الغـربــا؛ الامــاء الـشـواعــر؛ الاخبار و الــنوادر؛ ادب¬السماع؛ القيان. ادامه...

شهاب الدین يـحـيى

شـهاب¬الـديـن يـحـيى ¬بـن حبش¬ سهروردى معروف به شيخ اشراق (549-587 ق) حكيـم، صـوفــى، اديب، متكلم و فيلسوف قرن 6 ق و مؤسس دومين نـظـام فــــلسفـة اسـلامـى، حـكـمـت اِشـراق، است. بــرخـی از بـاورهای او در فلسفۀ مزدایی ریشه داشت. از آثار اوست: حكمة الاشراق؛ المبدأ و المعاد؛ آواز پر جبرئيل؛ صفير سيمرغ؛ عقل سرخ. ادامه...

يغماى جَندَقى

ميرزا ابوالحسن جندقی متخـلـص بـه مجنون و یغـمــا (1196-1276ق) شاعر، خـطاط و نـويسندۀ ايرانى است. سـبب شـهـرت او ایـن بـود که قــالـب مُســتَـزاد را بــا سبك تصنيفهاى عاميانه درآميخت و قالب تـازهاى بـراى نـوحـههای سینهزنی محرم ابداع كرد. از آثار اوسـت: سرداريه؛ قصابيه؛ كتاب احـمـد؛ مــراثى شهادت امامان. ادامه...