تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


5 مرداد


اثيرالدين ابهرى

مُفَضَّل بن عـمر فـيلسوف، مـنـطـقى، مـنـجـم، و رياضى¬دان قرون 6 و 7 ق اسـت. با نصـيرالـديـن طوسى در باب مسائل علمى و فلسفى مكــاتبه داشت. بـرخى بـر ايـن بـاورند كه او در رصـدخـانة مـراغـه نـيز فـعـالـيت مى¬كــرده اســت. از اوست: ديــوان اشــعار ابــهری؛ رسـالـة اصـلاح اصـول اقـليدس؛ هــدايـة¬الـحـكمـة؛ الـزيـج¬الشامل. ادامه...

روزبهان بَـقلى شـيرازى

شـيـخ صـدرالــدين روزبــهان فــسايى شيرازى معروف به شيخ شطّاح (522-606 ق) عارفِ دانشمند و سرسـلسـلة روزبـهـانيان است. در فـارسـى¬نويسى استاد بود و در آثار او تعـبيرات بسيارى حاكى از توجه او بـه مـفـاهـيـم مـربوط به ايران باستان ديده مى¬شـود. از آثار اوست: لـطائـف البــيان؛ مكـنون الحديث؛ الموشح؛ ديوان المعارف. ادامه...

نـوح بـن مـنصور سامانى

نوح بن مـنـصـور مـلقـب به نـوح دوم شـاه ادبدوسـت سـامـاني در قــرن 4 ق اسـت. بــه‌رغــم ایــنکـه دربارش آشــفتــگی فراوان دچار بود، دبيران نــامآورى در زمــان او برخاستند که بــرخی به وزارت هم رسیدند. با حمايتـش از نـهضت ترجمه، ترجمۀ آثار علمی به عربی را به اوج رساند و موجب شد که بسيارى از كتابهای فارسیِ میانه به عـربـى ترجمه شوند. ادامه...