تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 مرداد


ابـن ابــى صــادق

ابــوالقاسم عـبـدالـرحمـان بـن عـلى معروف به ابن ابى صادق نيشابورى شاگرد ابن سینا و پزشك، كالبُدشناس و شارح آثار بقراط و جالينوس در قرن 5 ق اسـت. او را بقراط دوم میخواندند. قناعت پيشگى، خوش گفتارى، هـوشـمـنـدى، خـوش‌رویی از صـفـات بـارز او بــود. از آثـــار اوســت: تاريخ كبير؛ نخبة العلاج؛ رســالة الادويــة و الاطــعمــة. ادامه...

ابـوالحـسن بَهمَنيار

ابوالحسن بهمنيار بن مرزبان ملقب به كيــارئـيس فيلسـوف مشـائـى و شاگرد مشهور ابن سينا و مفسر فلسفة او در قرن 5 ق است. مطالب كتاب المباحثات ابن سيـنا پاسـخ هاى اوست به مسائلى كه بهمنيار مطرح كرده است. از آثار اوست: التحصيل؛ مقاله فى آراء الـمَـشّائـــين؛ الــرتـبـة فــى الــمنــطــق. ادامه...

محمد بن اسلم طـوسى

محمدبن اسلم طوسى ملقب به لسان الرسول و شـحنـۀ خـراسـان و شیخ المشرق حـافـظ حـديـث در قرن 2 و 3 ق اسـت. از راويان و اصحـاب امـام رضا (ع) و راوى حـديـث مـعروف سـلسلة ¬الذَهَب از آن حضرت است. 50 هــزار تــن را از گم‌راهی بـازداشــت و هــدایـت کرد. از آثار اوســت: الـرد على الجهمية؛ الايمان و الاعــمـال؛ الاربـعـون حــديــثـاً. ادامه...