تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 مرداد


نــاصر بـَجه اى

نـاصـرالدين بــــَجــه اى مــشــهــور بـه ناصرالدين شيرازى و نـاصر بجه اى و متخلص به ناصر شاعر قرن 7 و اوايل قرن 8 ق است. با آن‌كه شـاعري مشهور در دورة خود بود ديـواني از او باقي نمانده و اشعار پراكنده‌اش در برخي تذكره‌ها آمده است. غـزل‌هـايش روان، ساده و حاوي مضمون‌هايي دلـپذيـر و گـاه عـارفـانـه است. ادامه...

تُركة اصفهاني

صائـن الديـن علـى بـن مـحـمد حـكيـم، عـارف، فـقيه، شاعر، و اديب قرن هاى 8 و 9 ق است. پیـش از مـلاصدرا نظرهايى براى تلـفيـق حكمت اشراقى و مشائى و عـرفـانـى عـرضـه كرد. از آثار اوسـت: رســالة ضـوء اللمعات؛ تـحـفة الـعـلائـيـه؛ اصـطلاحات الـصـوفـيه. از او اشـعارى نيز به فارسى و عربى برجا مانده است. ادامه...

محمدباقر مجلسى

(1037-1110 ق) مــتــخـلـص بـه مـشتاق محدث، متـكلـم، شـاعـر و فـقـيه نام‌دار ايرانى اسـت. هـوش خـود را نـه فقط صـرف دانـش حـديـث و فـقـه، بـلـكـه صرف همۀ دانشهای زمانش كـرد و انـديـشههاى عميق خود را در راه همـۀ گونههاى كمال به كار گرفت. از آثار اوست: بحارالانوار؛ مـرآة -الـعـقـول؛ شـرح اربـعـين. ادامه...