تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 مرداد


ابن خلدون

ابـوزيد عبدالرحمان بن ابوعبدالله محـمد مـعروف بـه ابــــن خـلـدون (732-808 ق) جـامعه‌شناس، تـاریـخنگار، سياستمدار، قـاضـى و متـفـکر بـزرگ جهان اسلام اسـت. نـظـريـات نـوِ او دربـارۀ مـسـائــل اقـتـصـادى، جامعهشناسی و دگـرگـونـى‌هاى اجـتـمـاعى بـسـیـار مهم است. از اوسـت: الـعـبر؛ ديوان المبتدأ؛ البـربــر؛ الــتـعــريـــف. ادامه...

ابـوعُـبِـيـد جوزْجانى

ابوعبيد عبـد الـواحدبن محمد جوزجانى حكيم و فيلسوف و رياضى¬دان قرن 5 ق اسـت. بخش موسيقي و ريـاضـي دانشنامة عـلائـى ابـن سـيـنـا و نـيــز تـرجمـه و تـلـخـيص بـخــش ريـاضيـات آثـار ديـگر او بـه قـلـم ابـوعـبـيد اسـت. از اوسـت: خلاص تركيب الافلاك؛ الحيوان؛ شرح رسالة حَىّ ¬بـن يَـقـظــانِ ابن سينا. ادامه...

محـمــدرضـا كَـلـهُــر

فــرزند مـحــمــد رحـيــم‌بــيـك (1245-1310 ق) خـوش‌نــويـــــس بــزرگ کـرمــانـشـاهــی و اســـتـاد خــط نـستـعليق و شـكسـته-نـستعليق در دوران قاجار است. ناصرالدين شاه گاة نـزد او تـعليم خط مىگرفت. متـن هـاى اعـتمـادالـسلـطـنه، وزير انـطباعـات وقــت، را كـتابت مـى كـرد. از آثـار اوسـت: خــوش‌نویسی سفرنامۀ دوم نـاصـرالـدين ¬شـاه بـه خـراسان ادامه...