تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 مرداد


عـلى ابـن صِيرَفى

نـورالدين على بن داوود معروف بـه ابـن داود يا جوهرى (819-900 ق) فقيه حنفى و تاریخنگار قـرن 8 و 9 ق است. زندگى اش با فـقـر و تنگ‌دستى توأم بود. براى امـرار معاش از كتب با ارزش فقها و مـورخـان گـذشـته نسخه برداری مـیکـرد. از آثـار اوسـت: انـبـاء الـهصر بابناء العصر؛ نزهة¬النفوس و الابـدان؛ سيـرة¬الاشرف قايتباى. ادامه...

بَـدرُالـدّيـن تُـسْتَرى

محمدبن اســعـد يـمـانـى مـعــروف بـه بـدرالـديـن شـوشـترى نويسنده و عـالم فقه، اصول، كلام، منطق، و فـلسـفـه در قـرن 8 ق اسـت. مـذهب شافعى داشت، اما بعد تمـايـلات عـلوى يافت. یکی از شاگردانش، اسنوى، او را رافضى خـوانـده اسـت. از آثـار اوسـت: حـل عـقـد مطالع الانوار؛ كاشف الاسـرار عن معانى طوالع الانوار. ادامه...

يـاقـوت حَـمـَوى

شهـابالدين ابـوعـبـدالله مـعروف بـه يـاقـوت حموى جغرافى دان و دايرةالمعارف‌نـويـس مـسـلـمــان در قـرن 6 و 7 ق اسـت. از پـيـشـگـامـان دانــش جـغـرافیا، و اديـب و شـاعــر و لغت‌دانـی تـوانا بود. دانشمندان امروز جغـرافیـا بـسیاری از دانستههای خـود را مـرهـون کـوشـشهـای یـاقــوتانــد. از اوست: مـعجم البلدان؛ ارشاد الاريب. ادامه...