تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


26 مرداد


ابـوزيـد ارّجانى

ابوزيد ارّجانى پـزشـك و داروشـناس ايرانى در قـرن 4 ق اسـت. يـكـى از 250 مـؤلفى است كه ابوريحان بيرونى در تـألـيف الـصيـدنه به آثارشان اسـتنـاد كـرده اسـت و اگـر اين دقت علمى ابوريحان نبود، اكنون از ابـوزيد ارّجانى نامى باقى نبود. بعـضى از شـرق شناسان به اشتباه او را بـا ابوسعيد ارجانى، پزشك دربـار آل بـويه، يكى دانسته اند. ادامه...

پـوربـَهاى جامى

تاج الدينبن بهـاءالـدين جـامـى، معروف بـــه ابـن¬بــها مـتـخلـص بــه پـوربـها و بها، شاعر هزلگوى قرن 7 ق است. شـاعرى توانا و باذوق بـود که در سرودن هزل و هـجـو مــهارت داشـت. در اشعارش واژه هـا و عبارت‌هاي مغولي فـراواني بــه كـار بــرده است. از اوست: قصاید لاميه؛ ديوان پوربها؛ مثنوى كارنامة اوقاف. ادامه...

عـلــى لالا

رضــىالـــديــن عــلـی بـن سعيد غزنوى جوينى مـعـروف بـه عـلی لالا عارف و صوفى ايرانى در قرن 6 ق است. در كـثرت مـجاهـده و ترك دنيا يـگانۀ عـرفا بــود. مسافرت هاى فراوان كرد و با بسيارى از مشايخ طريـقت ديدار داشت و از دست 124 شـيـخ و بــه قـولـى بيشتر، خـرقـه گـرفـت. بـه رضى الدين لالا چـنـد ربـاعى نسبت داده ا ند. ادامه...