تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


25 مرداد


ابـراهـيـم اِسـتـرابـادى

ابراهيم اسـتـرابـادى خـوش‌نـويـس خـط تـعليق و نستعليق در دوران صفوى اسـت. زمانى مـنـشى آستان قدس رضـوى بـود و مـدتى هـم در قـم بـه كـتابـت مـیپـرداخـت. ابراهيم شـعـر هـم مى سرود و از دانشوران و اديــبــان روزگـار خـود بــود، ولـى از اشـعـار او اثـرى در دست نيست. از آثار اوست: خوش‌نویسی يك نـسـخـه اسكندرنامة تركى. ادامه...

احمـد سـهـروردى

شمس الدين احـمــدبــن يـحـيـى سـهروردى (654-741 ق) خـوش‌نــويـس و مـوسـيقى دان نام‌دار ايرانى است. او را بــه نـيك خـويى، بخشندگى، فـروتـنـى و گشـاده¬رويـى، رسايى و اسـتوارى سـخن، وقار و ظرافت طبـع سـتـوده¬انـد. از آثـار اوسـت: خوش‌نویسی قرآن وزيرى بزرگ، قـرآن سلطانى كوچك، نهج¬البلاغه، يـك قـطـعه از مرقع مالك ديلمى. ادامه...

مــيـرعـلى هـروى

مـيـرعـلـى هـروى مـلـقـب كـاتـب سـلطانى خـوش‌نويـس و مـنـشـی معروف قـرن 10 ق اســت. در سـلـطـان حسين بايقَرا کار میکرد و با جامى مـجـالـست داشت. خوش مشرب و نيـكومنـظر بـود و بـه فارسـى و تركى شعر مى گفت. از آثار اوست: خوش‌نویسـی هفـت اورنگ جامى و جـامجـم اوحدى و تيمورنامه‌ی هـــاتـفـى و نـصـايـح لـقـمـان. ادامه...