تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 مرداد


ابوالـفضل سـَرَخسى

محمد بـن حـســن عــارف خـراسـانـی قـــرن 4 ق اســت. افــزون بـــر آگـاهـی از عـلوم رايج زمان خود، بـر معـارف خـانـقاه و علوم قرآنى نيز تسلط داشت. ابوسعيد ابیالخیر بـه حـضـور او مـیشتافت و پاسخ پـرسـشهـایش را از او میپرسید. در سـرخـس خـانـقـاه داشـت. سـرخـسی صـاحـب كـرامـت بود و مقام والایی نزد همگان داشت. ادامه...

قوام الدین شيرازى

قــوام الـدين بن زيدالدين شيرازى مـــعـمـار مـشــهـور قــرن 8 و 9 ق اســت. در دوران شـاهــرخ تـيـمورى بـه خـلـق آثـار هـنرى میپـرداخـت. در عـلم نــجـوم نــیـز مـهـارت داشـت و تـقـويم اسـتـخراج میكرد. از آثـار اوست: مسجد جامع گوهرشاد؛ مسجدشاه؛ مدرسة شـاهرخ؛ مدرسـة پـريـزاد؛ مسجد مولانا تايباد؛ مصلاى هرات. ادامه...

على‌ اكبرخان نفيسى

مـلـقـب بـه نـاظــم الاطــبـاء (1263-1343ق) پـزشـك و دانـشـمند ايرانى در اواخر دوران قاجار است. پس از بـازگشت ناصرالدين شاه از سـفـر اول فرنگ، مأمور شد تا بيمارستانى به سبك بيمارستان‌هاى اروپايى در تهران تأسيس كند. از اوست: فرهنگ ناظم‌الاطبا؛ نـامۀ زبان‌آموز؛ پـزشـكینـامـه؛ فـرنــودســـار. ادامه...