تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


23 مرداد


ابـن عـَرَبـى

مـحــيــى الـديــن مـحمـد بـن على معروف بـه ابـن الـعربـى الـحـاتمى (560-638 ق) انـديـشـمـنـد، عـارف و صـوفـى بــزرگ انــدلــســى اســـت. از پـركـارتـريـن مـؤلفان جهان اسلام است. ابن عربی آثارش را به زبانی رمزآمیز و نِمادین می نوشت. از آثار اوسـت: الاحـاديـث القدسية؛ الامر المحكم المربوط؛ ترجمان الاشواق. منـسوب به اوست: تفسیرالقرآن. ادامه...

حسـن خـان قـاجـار

حـسن خـان قـاجـار قـزويـنى ايروانى مـعـروف بـه خانباباخان سردار و ملقب به سارى اصلان سردار شجـاع و ميهن دوست ايرانى در دوران قـاجـار اسـت. بـه‌سبب كوشش هایش در حفظ استقلال ايـران از شخصیتهای محبوب دوران قاجار به‌شمار مى آيد. از او افزون بر نام نيك، بناهايى در قـزويـن و كربلا به يادگار ماند. ادامه...

ابـوعلـى فـارمَدى

ابوعلی فضل بـن محمد فارمدی (407-477 ق) عــــارف و واعــظ طـــوســـی اســت. شــافــعـى‌-مـذهـب بـود و در حــديـث نـيـز دستى داشت. بيانش بسيار شيوا و رسا و كلامش چـنان شـيريـن و بـديع بود كه به او لـقب لسان‌ الوقت، زبان خراسان و شـيـخ خراسان دادند. از فارمدى کتابی برجای نمانده و فقط عباراتى از او در مـنابـع بـاقی مانده است. ادامه...