تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 مرداد


ابـن عَـزَم

شمس الدين محمد بن عـمـر معروف بـه ابـن عزم تميمى (816–891 ق) تاريخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگار مـالكـى مـذهـب اسـت کـه بـعـدهــا بــه تصوف روى آورد و آثـار ابــن عـربى را بـارها خـواند و كتاب هاى او را در اخـتيـار اهـل تصوف قرار داد. بــرای اسـتـمـاع حـدیــث و روایات بسیار سفر میکرد. از آثار اوسـت: الاعلام بمعارف الاعلام؛ المـنهـل العـذب؛ تـذكرة الناسى. ادامه...

جـامـاسـب حـكيـم

جـاماسب ملقب به بيدَخش دانشمند نيمه افسانه اى ايران پيش از اسلام است. جاماسب در ادبــيـات ايـران و عـــرب بــا لـقـب فــرزانــه و حكيم خوانـده شـده و پـيـش‌گويى هـايـى بــه او نسـبت داده انـد كــه ذكــر آنهــا در يـــــادگـــــار زريـــــران و گـشـتاسـب نــامــه‌ی دقـيقى و جـاماسب نامه آمـده است. منسوب بــه اوســت: جـامـاسـب¬نـامـه. ادامه...

گوهـرشـاد آغـا

گـوهـرشاد بيگم بـانوی اديب و نيكوكار عهد تیموری اسـت. هـمـســر شاهـرخ تيمورى بـود که در ترميم خـرابـى هاى امير تيمور كوشيد؛ در خراسان مـدارس و مساجد فراوان ساخت. مهم ترین یادگار او مسجد گوهرشاد است. بـه تـاريخ و ادبيات علاقه داشت و هـم-نـشيـن مهرى هـروى، شـاعرۀ نام‌دار، بود. عاقبت سلطان ابوسعيد تيـمـورى او را بـه قــتل رسـانـد. ادامه...