تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


18 مرداد


ابـوالعباس ايرانشهري

ابـوالعباس ايـرانـشهرى فيلسوف ايرانـى قـرن 3 ق اسـت. در احـياى فلسفة اسـلامـى و هـمـچــنـين انـتــقال سنت‌هـاى فــكـرى و فـلـسـفی ديـگـر كـشـورهــا بـــه جــهـان اســلام بـسـيـار تــأثـير گذاشت. انــديـشـه¬هاى او بــه بــرخـــی فرقـه‌هـا، از جـمله اسـمـاعيـليـه، راه يـافـت. از اوسـت: مسـائـل االـطبيعه؛ مقالات آراى ملل؛ جليل. ادامه...

قطب الدین محمدرازى

ابـوجـعفـر مـحـمدبن محمـد رازى بــويـة مـلـقـب بـه قـطـب الـدين دانـشـمند مـنطق و كـلام و اسـتـاد عـلـوم مـعـقول و مـنـقول و مروّج شــریـعت اسـلام و مـذهـب شیعۀ امـامـیـه در قـرن 8 ق اسـت که در نـظر دانشمندان شيعه و سنى جايگاه ويــژه¬اى دارد. از آثــــار اوســت: بـحـرالــصـداف؛ تـحـرير القـواعد الـمـنطـقـية در شــرح الـشـمسيه. ادامه...

واله داغستانى

عليقلىخان معروف بـه شـشانگشتى و متخلص به واله (1124-1170ق) تــذكــره‌نـويـس و شـاعر اصفـهانی داغـسـتانی‌تـبار اســت. در هــنـدوسـتــان بـه مـنـاصـب عــالى دســت یـافــت. والـه بـه دو زبـان فـارسـی و ترکی شـعر مـیسـرود. ادیـبــان شـعــر او را مـتـوسـط ارزیـابی میکنند. از اوسـت: ريــاض الــشـعـرا؛ ديوان والـه؛ نـجـم ¬الـهدى؛ ميـرزانامه ادامه...