تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 مرداد


ابـن ابـى خَيْثَمه

ابوبكر احمد بن زهــيــر (185–279 ق) فـقـيــه، مـحدث، عالم انسـاب، تاریخنگار، و اديــب ايرانى¬تبـار است. گويا او مــذهبى خاص داشت كه مردم او را بـه قَـدَريه نـسبـت مـى¬دادند. مـهـم¬ترين اثرش، التاريخ الكبير، را بــه شـيـوۀ مـحدثان و بـا جرح و تـعـديل روايات تأليف کرده است. از آثار اوست: التاريخ الكبير، تاريخ رواة الـحـديـث؛ اخـبـار الـشعـرا. ادامه...

نـجيب جُرفاذَقانى

نجيـب الـدين جـرفـاذقانى (گلپایگانی) مـلقـب به ملك الشعرا و مـتخلـص بــه نـجيـب شـاعـر تـوانـاى اواخــر قــرن 6 و اوايــل قــــرن 7 ق اســــت. مـــردى بـلنـدهـمت و صاحب طـبـع و از بـهتـريـن شاعران عـراق بـود کـه كـلامـش بـا وجـود بـه كـار بـردن صـنـايـع و الـتـزامات گـونـاگون، روان و مـنتخب و استـوار بـود. از اوســـت: ديـــوان نـجـیــب. ادامه...

عـمـادى شـهريارى

امير عمادى شـهريـارى شـاعر و مدیحـهسرای مـشـهـور دربـار سـلـجـوقـيـان و مـلـکالـشـعراء زمان در قرن 6 ق اسـت. در دربار عراق میزیست و بـيشـتر بـه مداحى سلطان طغرل بـن محمد ملكشاه میپرداخت. در اشـعـارش معانى دقيق را با سخنان دل‌نشـين درمیآميخت و كنايات و اسـتـعارات بـسيـار بـه‌كار میبرد. از او کـتابی برجای نمانـده است. ادامه...