تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


13مرداد


ابن مجدى

ابوالعباس احمد بن رجـب ملقـب بـه شـيخ شهاب¬الـديـن و مـعــروف بـه ابــن مـجـدى رياضى¬دان و منجم قرن 8 و 9 ق اسـت. ابــن مـجـدى در فقه و نحو نيز تبحر داشته و رساله¬ها و كتـاب¬هاى گوناگونى در فرايض ديـنى و فقه شافعی نوشته است. از آثـار اوسـت: خلاصة الاقوال؛ الـمنـهل الـعذب الـزلال؛ إرشاد الحـائر الى تخطـيط فضل الدائر. ادامه...

محمد سُلَمى نيشابورى

ابــو عبدالرحمان محمدبن حسين¬ سُلَمى نيشابورى (325-412 ق) مـحدث، حافظ، مفسر، تاریخنگار و صوفى بانفوذ خـراسانى است. ثروتش را در تـأليـف هـزینـه کـرد و به‌سبب روایـت كـلام صـوفیـه بـه نـقال صـوفيـه شـهـرت يافت. از آثـار اوسـت: طبقات الصـوفيه؛ تـاريخ اهل صفوة؛ جوامع آداب الصوفيه. ادامه...

محمدامين محبى

محمد بن فضل‌¬اللّه (1061-1111 ق) مشـهـور بــه مــحمدامـيـن مـحبى تــاریــخنـگـار و شـاعــر و اديـب دمــشــقی اســت. در تــصـوف پیـرو طـریقت خلوتیه بود. متأسـفانه هـیـچیک از تـألیـفات ارزشمند او تـاکـنـون بــه فـارسـی ترجمه نشده اســت. از آثــار اوســت: خـلاصـة الاثـر؛ نــخــبــة الـزمــن؛ جــنـى الـجنتين؛ مــايـــُعــوَّل عـلــيــه. ادامه...