تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


12 مرداد


شمس الدين افلاكى

شـمس¬الـديـن احـمــد عـارفى معروف به افلاكى عارف و صوفى قرن 8 ق و از شاگردان و مـريدان شيخ جـلال¬الـديــن عـارف، نـواده و جـانـشـيـن جـلال¬الدين محمد مـولـوى، است. از افلاكى چهار غـزل تركى و دو رباعى فارسى، كه به‌منـاسبت درگذشت عارف چَلَبى سروده، به جا مانده است. از اوســت: مـنـاقـب الـعارفين. ادامه...

اميرحسن دهلوى

خواجه حسن شيــخ نجم الدين سجزى دهلوى شاعر فارسـى¬زبـان هنـدوستان و عـارف مـعروف قرن 8 ق است. دهلوى در هندوستان شـهرت و احــترام بـسيـار دارد و اشعار او بارها چاپ شده است. اودر شعر پيرو سعدى است و او را سعدىِ هــندوسـتـان مـى¬نـامـند. از آثار اوست: ديوان امیر حسن دهلوی؛ فــوائـدالـفـؤاد؛ دلـيل¬الـعـارفين. ادامه...

محتـشـم كـاشانى

شمسالشعرا عـلی بـن احـمد محتـشم كاشانى شــاعــر قـصيدهسرا و مداح قرن 10 ق اسـت. پیشهاش ابریشمبافی بـود و به عـلـت ابـتـلا بـه پـادرد مزمن، مدایحش را با پیک به دربار صـفوی و هند میفرستاد. شهرتش در ســرودن اشـعـاری در رثـاى اهل‌ بيت (ع) است. قصايدش در كمال مـتانت و رســايى اســت. از اوسـت: كليات محتشم؛ صبائيه. ادامه...