تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


11 مرداد


منصور بن حسين(آبی)

ابوسـعـد مـنـصـور بــن حسين معروف به وزير ذوالمعالى و زين الكُفاهي نويسنده، شاعر و دولت‌مرد امامى¬مذهب قرن 4 و 5 ق است. نـويـسـندگان شيعى او را فقيه و محدث دانـسته¬اند. مدتى وزير حاكم ديلمـيان، مجدالدوله، بود. اشعارش بيـشـتر در قـالب لطيفه اسـت. از اوســت: نـُزهـة¬الادب. منسوب به اوست: تـاريـخ الرّى. ادامه...

خــورشـيـدبـانـو

خورشيدبانو قراباغى متخلص به ناتوان، بانوى شـاعر آذربايجانى در قــرن 13 و اوايـل قــرن 14 ق اســـت. از بــرجــستــهتـریــن شاعران زن آذربايجان در قرن 19 م بود که با تشکیل مجالس شعر در پيشرفت ادبیـات آذربايجان بسیار تأثیرگذار بـود. هـمعـصـرانـش چون سبب علاقۀ او به هنر را درک نمیکردند تهـمتهای ناروایی به او میزدند. ادامه...

عماد فقيه

شيخالاسلام خواجه عمادالدين على بن محمد فقيه كــرمـانـى مـتـخـلص به عماد (690-773 ق) شـاعــر بـزرگ ايـرانى است. عماد نزد سلاطین آلمظفر احترام بسیار داشت تا بـدان پـایه که برخی شاه شجاع را مــرید او مـیدانستند. از آثار اوسـت: ديـوان غزلـيات عماد؛ مـحنتنامه؛ محبت¬نامه؛ ده¬نامه؛ طـريـقـتنـامــه؛ صـفـانــامه. ادامه...