تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 تير


نورالدين جعفر بَدَخشى

نورالدين جـعـفر بدخـشــى (740-797 ق) عارف و صوفى قرن 8 ق است. مریـد و مـلازم خاص ميرسيدعلى هـمـدانى بـود و از تعـاليم آن شیخ بـهـرههــای فراوان می¬برد. میرسید علـی هـم هـنـگام سـفر وظـيفة تـدريـس و ارشـاد مـريدان را به او واگذار مى¬كرد. از آثار اوست: خــلاصـة¬الـمـنـاقب؛ اصطلاحات صـوفـيه؛ شرح اوراد فتحیۀ احباب. ادامه...

سـليـم نيـشابورى

میـرزا سليم نيشابورى خوش‌نويس و رسام و تذهيب كار قـرن 10 ق اسـت. در قطعه نويسى و كتابـت جـلى و رنــگه نويـسى از پــيــروان ســلــطان محمـدنور بوده، ولى در كتابت خفى از شيوة اسـتـاد خـود، شـاه محمود نـيشابورى، پيروى می‌كرده است. از آثار اوست: خوش‌نویسی نســخه اى از خـمـسـۀ نـظـامـى و يـك نـسـخه از چـهل حديث. ادامه...

كـمـال خُـجـَنـدى

کـمال‌الدین مسـعود مـعـروف بـه شـيخ كمال شاعر و عارف نام‌دار خجندی در قـرنهــای 8 و 9 ق است. شـعـر او شـاد و شـوخ اسـت و حتى در غم¬آواهايش روى به خوشى دارد. در پس مضامين عاشقانه، از نبود آزادى و اوضـاع نـابـسـامان کشور شـكوه كرده است. میرانشاه، فرزند تیـمـور، مـریـد او بـود. از اوست: ديــوان کــمـال خـجـنــدی. ادامه...