تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


26 تیر


اسحـاق بن حسين

اسحـاق بن حسين، اسحاق بن حسين جـغرافینويس قرن 4 يا 5 ق اسـت. کـتــابـی بــه نـام آكام¬المرجان فى اوصاف¬المدائن المشهورة فى كل مـكان دارد که نـوشـتــة مـختصرى است دربارة شــهـــرهــاى مـشـهــور در ســرزمـيــن¬هاى اسلامى و با شرحى مختـصـرتر دربارة برخى نقـاط ديـگر كه با توصيف بلاد خــزر و تُرك به پايان مى¬رسد. ادامه...

شُــهــدۀ دينـِوَرى

شهدۀ ديـنورى ملقب به فخرالنساء و شهدة¬الكاتبه و مسندة¬العراق و بانوى عالم محدث، مسند، زاهد، و خطاط ايرانى قرن 5 و 6 ق اسـت. شــهــده زنى بسيار متدين، عـابد، زاهد، و صالح بود که محضر بسيارى از بـزرگان حـديـث را درك كـرد و از آنـان حديث شنيد و اجــازة روايــت گـرفـت. ادامه...

سلطان على قاينى

سلـطان عـلى قايـنـى خـوش‌نــويس و شــاعر بزرگ ايرانى دربار سلطان یعقوب آققویونلو، رستم بن بایسنــقر، و سلطان حسین بایقرا در قـرنهای 9 و 10 ق اســت. در خــــط نستعليق و نسخ و رقاع استاد بود. شــعـر نــيـــز مـیســرود و از سرودههايش ابياتى پراكنده به خط خودش به‌جـا مانده است. از آثار اوست: خوش‌نویسی ديوان جامى. ادامه...