تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


31 خرداد


ابن مُنجِب

ابـن مُنْجِب، ابوالقاسم على بن مُنْجِب صیرفی ملقب به امين‌الدين (463-542 ق) تاريخ‌نگار، اديب، كاتـب و شـاعـر مـصـرى تبار است. اسـتـعـداد او در چـهـار حـوزه مـتجلی شده بود: مسائل ديـوانـى، تاريخ، كتابت و شعر. تمامى آثارى كه در اين زمينه‌ها از ابـن منجب به‌جا مانده بسيار سودمند است. از آثـار اوسـت: سـجـلات؛ قانون ديوان‌الرسائل. ادامه...

ابوالمَـعـالى رازى

ابوالمعالى نحـّاس رازی نـقاش، نگارگر و شاعر شيعه‌مذهب و پارسى‌گوى ايرانى در دوران سلجوقيان است. بيشتـريـن قـصـيد‌ه‌هاى مدحى ابوالمعالى در ستایش فخرالملک مظفر بن نظام‌الملک طوسی است. بـيـت‌هـايـى پراكنده از ابـوالـمـعـالی در تـذكـره‌هـا و جُنگ‌ها آمده، اما تاكنون ديوانى از او چـاپ نـشــده اســت. ادامه...

یحیی قزوينى

مولانا يحيى قـزويـنى نـقـاش، تذهيب ‌‌‌كار، جدول‌‌‌‌كش و از سازندۀ كاغذهاى ابــرى در قـرن 10 ق اســت. نخستيـن كسى است كه به روش ميرمحـمد طاهر كاغذ ابرى ساخته اسـت. كه از معروف‌ترين شاگردان او مـولانـا تذهيبى اصفهانى است كه در كار تذهيب و جدول‌‌‌‌كشى و افـشـان و كاغذ الوان و كاغذ ابـرى مـهـارت داشــت. ادامه...