تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 خرداد


ابوشامه

ابوالقاسم شهاب‌الدين عبدالرحمان بن اسماعيل دمشقى مقدسى (599-665 ق) فقيه، محدث، اديب و تـاریـخ‌نـگـار شـافـعى است. او را دانـشمـندى بزرگ، معـتمـد در نـقـل، بي‌هـمـتا در ديانت و امانت وصف كرده‌اند. از آثـار اوست: ابراز المعانى من حـرز الامانى؛ الباعث على انكار البِدَع و الـحوادث؛ الـروضـتين؛ الـذيـل عـلـى الـروضـتـيـن. ادامه...

عبدالحميد جـيلى

ابـوالـفضل عبدالحميد بن واسع جيلى رياضيدان برجستۀ‌ قرن 3 ق اسـت. از بـنياد‌گذاران علوم اسـلامـى در نـهضت علمى آن عـصر است. به هر دو جنبۀ‌ نـظـرى و عـمـلى حـسـاب و ريـاضيات توجه داشت. از آثار اوسـت: الـجـامـع؛ المعاملات؛ نــوادر الـحـسـاب و خـواص الاعـداد؛ رسـالـۀ‌ الـضـرورات. ادامه...

حـسـن فـسايى

ميرزا حسن حسينى فسايى (1237-1316 ق) مـحقـق، مفسر، صوفى و طبيب ايرانـى اسـت. در سلك اهل تصوف و عضو طريقۀ ذهبيه بود. در شيراز به درمان بيماران پرداخت و شهرتى به‌‌‌‌دست آورد. احتشام‌‌‌‌الدوله، پسر فرهاد ميرزا، او را به بوشهر فراخواند و پزشك مخصوص خود كرد. از اوست: فـارسـنامۀ نـاصـرى؛ نقشۀ مملكت فارس. ادامه...