تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 خرداد


باربَـد

نام‌آورترين موسيقى‌دان و خُنياگر ايرانى پيش از اســلام اسـت كـه در دوران ساسـانيان مـى‌زيـسـت. بـاربَـد رئـيـس يا سررامشگر دربار خسرو پـرويز بود و مـقام او در موسيقى پيش از اسـلام ايـران چنان است كه هنوز هم نماد مـوسـيقى‌دانى و خنياگرى ايران به‌شمار مى‌آيد. به خسروپرويز بسيار نزديك و در او تـأثـيـرگـذار بــود. ادامه...

سـلـطان مـحمد نور

سـلطان محمد بن نـورالله ملقب به اظهر ثانى خوشنويس نام‌دار اواخر قرن 9 و اوايـل قرن 10 ق است. ملازم و كاتب اميـرعـليشير نوايى بود و در نتيجۀ‌ تـربيت و عنايت او به مقام ارجمندى در خوش‌نويسى رسيد. از آثار اوست: خوش‌نویسی نسخه‌هایى از ظفرنامۀ‌ تيمورى، منتـخب اشعار سعدى و جامى، ديــوان حـافـظ. ادامه...

شیخ عزالدين كاشانى

شـيخ عـزالدين محمود بن على كـاشـانى نـطنزى دانشمند و عارف نام‌دار قرن 8 ق است. عارفى متعبد و متشرّع بود؛ اما همانند ساير عارفانِِ صاحب‌دل، روشن‌‌‌‌بينىِ خاص و اعتدال و تسامح داشت. در اصول عقايد، بـه روش اهل تـحقـيق عـمـل می‌کرد و مقلّدِ صـِرف نـبـود. از آثــار اوست: مصبـاح الهدايه؛ كشف الوجوه. ادامه...