تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


25 خرداد


ابـن زُبَـير

ابـوجعفر احمد بن ابـراهـيـم ثقفى (627-708 ق) محدث، نحوى، قارى، مفسر، و مـورخ انـدلـسى و معاصر نصريان غـرناطه است. توانایی‌اش را در سخنورى، حديث، قرائت، نحو، فقه و كلام ستوده‌اند و او را از مهربانترين و پارساترين عالمان دانسته‌اند. از آثـار اوسـت: صلة الصلة؛ ملاك التأويل. مـنسـوب بـه اوسـت: الـزمان و الـمكان. ادامه...

ابوالفضل سـاوَجى

مجدالدين محمد بـن فـضـل‌الله سـاوجـى خوش‌نويس، طبيب، اديب و شـاعـر دوران قــاجـار اسـت. معاصرانش نه فقط فضل و دانش، بـلكه مـنـش انـسـانى او را نيز ستوده‌انـد. در خـوش‌نـویـسـی استـاد مـسلم زمان خود بود. از اوسـت: ديوان اشعار ساوجی؛ تهذيب‌المنطق؛ خـوش‌نـویـسی قـطـعـات و مـرقـعـات. ادامه...

عـصـمـت بُـخـارى

خواجه فخـرالدين عصمت‌اللّه ‌‌‌بن مسعود بخارى شاعر و دانشمند اوايل عهد تيـمورى است. الغ‌بيگ، فرمانروای ادب‌دوست تیـموری، عصمت را به سـمرقند دعوت كرد و او را در شمار نديمان و مداحان خود قـرار داد. اما زمانی که عصمت مـجبـور شد قصيده‌‌‌‌اى در مدح الـغ‌بیگ بسـرايـد، از شـاعـرى توبه كـرد. از اوسـت: ديوان شـعـر. ادامه...