تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 خرداد


احمد بَـلاذُرى

احمدبن يحيى بلاذرى كاتب، اديب، و تاريخ‌نگار بزرگ قـرن 3 ق اسـت. بیشتر عمر را در بغداد سِمَت دیوانی داشت و مدتى هم نديم متوكل عبـاسـى بود. بلاذرى مطالبی را نیـز از فـارسى به عربى ترجمه می‌کرد. سـال‌های آخـر عمر را در تنگ‌دستی سپری کرد. از اوسـت: فـتوح الـبلدان؛ انساب الاشـراف؛ عـهـد اردشـيــر. ادامه...

ابـوعـبدالله جَـيّانى

ابوعبدالله محمدبن ابراهيم شعبانى مشهور به ابـن معـاذ قـاضـى، منجم و رياضى‌دان قرن 4 و 5 ق است. نوشـتـه‌هـاى او در رياضى و نجوم پـديـدآمـدن بـرخى شاخه‌هاى علوم در اندلس را در‌پی داشت. از آثـار اوست: مجهولات قِسِى الكرة؛ زيج جيانى؛ رسالۀ‌ فلق و شفق؛ الاسـرار؛ رساله‌اى دربارۀ خـورشـيـدگرفـتـگى. ادامه...

وصال شـيرازى

مـعـروف بــه مـيرزا كـوچـك و مـتــخلـص بـه وصـال (1197-1262ق) شــاعر و خوش‌نويس و دانشـمنـد عـصـر فتحعلى‌‌‌‌‌شاه قـاجـار اسـت. حـافـظ قــرآن، خـوش‌آواز و درويـش ‌مسلک بود. در علم اكسير مهارت داشت و لاجوردشوى ماهـرى بود. از اوست: ديوان قصـايد شفیع؛ خوش‌نـویسی كـليات سعدى. ادامه...