تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 خرداد


ناصر بخارايى

ناصر بخارايى معروف به درويش ناصر، شاعر پارسـى‌گـوى ايـرانى قرن 8 ق است. بيشتر عمر را در سفر گذراند. ژنده‌پوش و تنگ‌دست بود. قصيده و غزل را به سبك شـعـراى عراق مى‌سرود. قصايدش استـادانـه و غـزل‌هـايش بيانگر عواطف و احساسات اوست. از آثـار اوست: هدايت‌نامه؛ ديوان اشـعـار نـاصـر بـخــارایـی. ادامه...

جهانگير ميرزا

جهانـگير ميرزا (1225-1269 ق) دولت‌مرد و تـاریخ‌نگار عهد قاجار است. سـردارى دلير محبوب نظاميان، با‌کـفـایت و بـا‌اراده، آشـنـا بـه دانش‌هـاى جـديـد، مـطلـع از اوضـاع كـشـورهاى اروپايى و پايبند به ارزش‌هاى دينى و ملى بود. از آثار اوست: تاريخ تبريز یـا تـاريـخ جـهانگيرى؛ ترجمۀ آثـــار الـبـلاد. ادامه...

حـسيـن هـروى

كـمـال‌‌‌‌الـديـن حـسيـن هروى خوش‌نويس بنام اهل هرات در قرن 10 ق اسـت. هـمـۀ خطوط شش‌گانه نظير ثلث، رقاع، تعليق، و به‌ویژه نستعليق را خوب مى‌نوشت و آوازۀ شهرتش همۀ خراسان و تركستان را فراگرفته بود. يك چـشـم داشـت و به واحدالعين معروف بود. از اوست: خوش‌نویسی نسخه‌‌‌اى از كلمات قصار امام على (ع). ادامه...