تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


14 خرداد


ابن ابـى دُؤاد اِيادى

ابـوعَـبدالـلّه احمدِ بن ابى دُؤادِ اِيادى (160–240 ق) قاضى و فقيه نام‌دار عهد بنى‌عبـاس اسـت. از تأثيرگذارترين مردان تاريخ اسلام بود که در دستگاه عباسیان نفوذی فـوق‌الـعاده اسـت. تـأثير او در رونـق معتزله و شكوفايى علوم عقـلـى و فـلـسـفـى در دوران اسـلامى بـى‌نـظـيـر بوده است. مـنسـوب بـه اوست: المصابيح. ادامه...

سهل تُسترى

سهـل بن عبدالله تُسـترى (203-282 ق) عـارف نام‌دار و مـتكـلم و از مشايخ صــوفــيــه اسـت. سـهـل در سـخـنـورى و وعظ مقامى والا داشــت و در نــفـوذ كـلـام از بـسيـارى صـوفـيـان بـرتر بود. گـزيده‌اى از سخنان او با عنوان هـزار گـفتار انتشار يافته است. منـسـوب بـه اوسـت: تـفـسير مـخـتـصر قـرآن الـعـظـيم. ادامه...

كُميت بن زيد

كـميت بن زيد خُـنَـيس اسـدى ملقب به شاعر الهاشميين (60-126 ق) خطيب بزرگ، شاعر توانا و فقيه شيعى است. به ارادت بسيار به اهل بيـت (ع) و تـشيّع معروف بود و از كـودكى بـا آن بـزرگواران ارتباط داشت. كميت از شعرا و خطبای بنى ‌‌‌اسـد بود. اشعار حـمـاسـى نـيـز مـى‌سـرود. از آثـار اوسـت: هـاشـمـيـات. ادامه...