تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


12 خرداد


ابـوكامِل

شـجـاع بن اسلم بن محمـد معروف به حاسب مصرى رياضى‌دان قـرن‌هـاى 3 و 4 ق است. آخـرين نمايندۀ مكتب كهن جبر در رياضيات اسلامى و بزرگ‌ترين دانشمند جبر پس از خوارزمى بود. از اوست: الجبر و المـقابـله؛ طـرائـف الـحساب؛ مـسـاحـة الارضـيـن؛ الـوصايا بالجذور؛ مفتاح الفلاح؛ العصير؛ الجـمع و التـفـريق؛ الـكـفايـة. ادامه...

شـاه اسـماعيل صـفوى

شـاه‌اسماعيل اول صفوى ملقب به ابـوالمظفر بهادرخان حسينى (892-930 ق) بـنـيـاد‌گـذار سلسـلۀ صفويه است. مذهب شيـعه را كـيش رسـمـى ایـران اعلام كرد. به فارسى و تركى شـعـر مــى‌ســـرود و در خـوش‌نـویسی تبـحر داشــت. ديوان اشـعـار او از مـهـم‌ترين آثـار ادبـى زبان ترکی است. ادامه...

ابوالحسن عامِـرى

محـمد بن ابـوذر يوسف عامرى فيلسوف، منطقى و عارف نيشابورى در قرن 4 ق اسـت. هـم در فـلـسـفه صاحـب‌نظر بود و به تأليف و تصنيف كـتب و رسـائل مهمى در اين زمينه پرداخت، و هم در باب اخلاق و دين تحقيق و بررسى كـرده اسـت. از اوسـت: التقرير لاوجــه الـتـقـديـر؛ الـسـعـادة ‌‌‌والاسـعاد؛ الاتمام لفضائل الأنام. ادامه...