تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 خرداد


ابوزِين كَحّال

پزشك ايرانى قرن 9 ق و دوران شاهـرخ تيـمورى اســت. در دوران حـكومــت شــاهــرخ در هــــرات بـــه چــشم‌پـزشـکـی مـشـغول بود. اما در تنها اثر بر‌جای‌مانده از او، مطلبي دربارة چـشم‌پزشکی به دست نمی‌آید. نسـخۀ‌ كـامـل اين كتـاب در كتاب‌خانـۀ‌ جامع گوهرشاد مشهد نگه‌داري مي‌شود. از آثار اوست: شـرايط جـراحى. ادامه...

عبدالرحمان رازى

ابوالحُسین عبدالرحمان بن عمر رازى (291ـ376 ق) دانـشـمند علم هيئت و نجوم و رياضى‌دان مشـهور ايـرانى اسـت. عمـر خود را در شـنـاخـتـن صُـوَر كـواكب سپرى كرد و با فراست و هـوشمندى خود به بسیاری از دقـايق آن پـى بـرد. از آثــار اوســت: صـــورالــكـواكـب؛ اشـكـال متـساوى‌الاضــلاع. ادامه...

وَصّاف الحَضْرَه

شـهـاب‌‌‌‌الدين عبدالله ‌‌‌بـن عـزّالـدين فضل‌الله شيرازى ملقب به وصاف الحَضرَه تاریخ‌نگار و شاعر معروف قرن 7 و 8 ق است. سبك انشاى او مصنوع است، همراه با مبالغات شگفت‌‌‌‌انگيز در استفاده از مفردات، تـركيبات، و اشعار عربى، لغات مهجور. احـاطــۀ او بـر تـركـيبات فـارسى كـم‌نـظيـر اسـت. از اوست: تجزية الامصار و تزجية الاعصار. ادامه...