تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


7 خرداد


ابن اسفنديار

بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفنديار تاريخ‌نگار ايرانى اواخر قرن ششم و اوايل قرن 7 ق است. نوشته‌های او از اسناد بسيار مهم دربارۀ نهضت‌هاى ايرانـیان و حاوی اطلاعات تاریخی و جـغرافیایی ارزشمندی است. انـشاى او بسـيار فـصيـح است ولـی در بـه‌کـار‌بـردن واژه‌های عـربی افـراط می‌کرده است. از آثار اوسـت: تـاريـخ طـبرستان. ادامه...

مـحمـد خـنـدان

خوش‌نـويس اواخـر قـرن 9 و اوايل قرن 10 ق اسـت. كتـابت را خــوش مـى‌نوشت، ولى در قطعه‌نويسى مسلـط‌تر بود. در تـعلیم خط بسـیار توانا بود. از آثـار اوسـت: خـوش‌نـویـسـی يـوسـف و زلـيـخـاى جـامى، سـبحـة الابـرار جامى، بـوستان ســعـدى، ديـوان حـافـظ و نسـخـه‌اى از قــرآن. ادامه...

ابن عـبدالله عَـسْكـَري

شـاعـر و اديـب و لـغـت‌شناس خـوزستانی قرن 4 ق است. نثر او اُستُوار و روان و شـعرش زيبا و شيواست. درون‌مايۀ شعر او، وصف طبـيـعت، مـجـالـس باده‌نـوشـى، تـوصـيـف مــاه، خـورشـيد و انتـقاد از روزگـار فـرومايه و سـفله‌پرور است. از آثار اوست: الاوائل؛ التلخيص؛ جمـهرةالامـثال؛ ديوان شـعـر. ادامه...