تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 اردیبهشت


زركــوب شيرازى

ابـوالعباس معين‌الدين احمد بن شهاب‌الدين ابـى‌الخير زركــوب شــيـــرازى (670-758 ق) تاریخ‌نـگار، دانـشمـند معارف دینـی و عـارف ايرانى است. از فـضلای بنـام شیراز و بغداد بود. از اوسـت: شیرازنامه؛ شـرح ســلطنـت ‌شـــاه شــيــخ ابـواســحـاق؛ عمدة‌التواريخ؛ شرح اقوال شيخ امـين‌الـدين بلـيانى. ادامه...

سعدى شیرازی

ابومحمد مشرف‌الدين مصلـح بـن عـبـداللّه سـعـدى شـيرازى شـاعـر و نـثـرنـويس جاودانة زبان فارسي در قرن 7 ق مي‌زيـست. زبانی فصیح و بیانی قـوی داشت و بـر نـظـم و نـثـر فــارسـی و عــربـی و بـه‌کارگیری مـضامین اخلاقی و اجتماعی و نوآوری در لفظ و معنی اسـتــاد بـــود. از آثــار اوســت: بـوستان؛ گلستان؛ مجالس پنجگانه. ادامه...

فـرخ‌بـيـك مـصوِّر

فرخ‌بيكِ مصـور نقـاش و نگارگر ايرانى عـهـد شـاه طـهـماسب صفوى است. در شـبيه‌سازى كم‌نظير و در هـنر چـهره‌پردازى ماهر و در تك‌چهره‌سازى، جانورسازى و تـذهـيـب و آرايش صحنه‌ها استاد بود. از آثار اوست: تصوير ابـراهـيـم عـادل‌خـان؛ تـصوير شاهـزادگـى شـاه طـهـماسب؛ تصـويـر پـيـرمردى درويـش. ادامه...