تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


27 ارديبهشت


ابـن دُقْـمـاق

صـارم‌الــديـن ابراهـيم بـن مـحـمـد آيـدَمــر الـعـلائى تاریخ‌نگار مصرى در قـرن 8 و اوایل قرن 9 ق است. قولش مورداعتماد مورخان و نويسندگان هـم‌زمان و همچنين قرون پـس از خـود بـود. از آثار اوست: الانتصار لواسطة العَقـدالامـصـار؛ نـزهـة الانـام؛ الـجـوهر الثمين؛ نظـم الجمان؛ ترجمان الزمان؛ فرائد الـفـوائد. ادامه...

ابوالحـسن طـبرى

ابوالحسن احمد بن محـمـد طبرى پزشک و دانشمند ايرانـى در قرن 4 ق است. تجارب فراوان و افكاری بدیع در چـشم‌پزشکی داشت و پـزشـك مـخـصـوص دستگاه ابـوعبدالله بـريـدى، از امـراى عباسى، و بـعـدها ركـن‌الـدولة ديلمى و نزدیکان او بود. از آثار اوسـت: الـمعـالـجة الـبقراطية؛ علاج الاطفال؛ كـتاب الفـَصْـد ادامه...

مهرعلى نقاش‌باشى

مـهـرعلى نـقاش‌باشى نقـاش، چهره‌پرداز، خـوش‌نـويس، و شـاعر ايرانى قرن 13 ق در دوران فتحعلى‌شاه قـاجـار اسـت. مـهـارت او در نقـاشی رنگ و روغن بود، ولى در جلـدسازى و قلمدان‌نگارى و آبـرنگ و سـياه‌قـلـم نيز مـهارت داشـت. تصوير رنـگ و روغـنى از فتحعلى‌شاه كه در ايـوان تـخت مرمر است از اوسـت . ادامه...